Tienerpakket 2

Bij Tienerpakket 2 ga je een eigen Drone bouwen. We beginnen met uitleg over onze DroneBox. Welk gereedschap zit hier in en hoe gaan we de Drone bouwen? Dronebouwen is bij uitstek een leuke activiteit voor tieners van 10-18 jaar. Minimaal 8 en maximaal 15 personen. Dit kan op de zaterdag of zondag. De drone mag mee naar huis worden genomen!

DroneLaps begint bij elk Drone-tienerfeestje altijd eerst met uitleg over veiligheid en hoe om te gaan met Drones. We vertellen wat we gaan doen en wat onze spelregels zijn. Daarna gaan we gelijk aan de slag. Een supercool feestje wat je gewoon eens gedaan moet hebben! De kinderen krijgen krijgen tijdens onze uitleg wat te drinken en een muffin, je mag ook je eigen taart meenemen.

We bouwen een recreatieve Drone. Aan bod komen o.a. de printplaat, het frame, de aansluitdraden voor motoren, de besturing, kalibratie en je leert solderen.  Natuurlijk helpen we je hiermee!

We geven eerst nog een korte uitleg over de basisvaardigheden en uitleg over de controller. Als iedereen dit onder de knie heeft gaan we starten in een gaaf parcours. Je vliegt nu met je eigen Drone. Na afloop krijgt iedereen een Dronevliegbewijs en mag de eigen gebouwde drone mee naar huis worden genomen.

Wil je na afloop patat of pizza eten? Informeer dan naar onze mogelijkheden.

Wat kost het?
Kosten per deelnemer: EUR 27,50* (exclusief eten en eventuele reistoeslag).
In Noord-Holland rekenen we geen reiskosten, voor de overige provincies in Nederland rekenen we een reistoeslag van €0,19 per kilometer.
Voor de eilanden rekenen we een toeslag.
(* Wij zijn vrijgesteld van BTW)

De reservering is definitief zodra de betaling bij ons ontvangen is.

Een tienerfeestje waar nog lang over nagepraat zal worden en hopelijk ben jij erbij!

Dronelaps kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel aan personen of goederen die door de vlieger wordt veroorzaakt. Bij schade, door welke door de vlieger is veroorzaakt zal er een beroep gedaan worden op de aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) van de ouders.

De opdrachtgever ontvangt van ons de akkoordverklaring per e-mail. Met de ondertekening van dit document, verklaart de opdrachtgever van het arrangement akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van DroneLaps. De opdrachtgever heeft toestemming van de ouders of wettelijk voogd van het kind die aanwezig is op het arrangement van DroneLaps.

Voordat je je aanmeldt kijk nog even bij onze Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement.

Meld je aan door ons een email te sturen naar: info@dronelaps.nl